DE BEVER

Onze ondeugende buur

Ons buurtje, de bever, vervult een belangrijke rol in onze omgeving. Hij helpt om de verdroging tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. 

Door het bouwen van een dam verandert Knaag het waterpeil. Er ontstaan bevermeertjes. Hierdoor veranderen de omstandigheden waardoor er andere diertjes komen wonen die van stilstaand water houden. Bijvoorbeeld de Libelle. Zo neemt de biodiversiteit toe. 

Zijn beverdammen zorgen ervoor dat het water langer vastgehouden wordt. Hierdoor behouden vissen hun leefgebied en hebben omringende landbouwgebieden minder last van watertekort in droge tijden. 

Ze zijn met een populatie van ongeveer 1200 bevers verspreid over alle wateren in Limburg. Knaag is een beschermd diersoort. In de pers lees je steeds vaker dat er op sommige plekken te veel bevers zijn en dat dit ten koste gaat van de natuur. Het waterschap en de provincie Limburg bekijken samen welke preventieve maatregelen ze kunnen nemen om dit te beperken. 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Knaag zoekt nog
Collega's!

Full- en Parttime voor keuken en bediening. Ook leerlingen vanuit het VMBO en MBO, BOL en BBLers zijn van harte welkom.

  • Ervaring mag, geen must
  • Uitstekende wekelijkse betaling
  • Inzet overdag, avonden en weekenden
  • Aantal werkuren en wanneer in overleg, wij houden rekening met school, gezin en sport!